Rozvojové programy

Program osobního rozvoje vždy individuálně přizpůsobuji.
Na míru danému člověku a situaci, ve které se nachází.
Společně potom sledujeme maximální
efektivitu každého kroku.

My Life Studio

Projekt My Life Studio je moje srdeční záležitost. V mnoha ohledech. Věřím v lepší společnost a snažím se k jejímu rozvoji aktivně přispět. V rámci tohoto projektu individuálně koučuji a pořádám praktické semináře. Podporuji práci svých skvělých kolegů a zároveň mám z jejich strany velkou oporu pro svůj rozvoj.

Krizový management

Pojem krize vychází z řeckého krisis a znamená také rozhodující obrat. Je přirozenou součástí životního cyklu každé firmy a vnímám ji jako příležitost. V rámci krizového managementu přebírám řízení části, nebo celé firmy po předem stanovenou dobu. Současně dodržuji zásady marketingového řízení, které jsou krizovému managementu zákonitě nadřízené.

Výkonové koučování

Zvyšuji pracovní, tedy zároveň i finanční výkonnost jednotlivců a firem. Jsem si jistý, že při jasně definovaném zadání cestu ke zvýšení výkonu společně najdeme. Toto zvýšení musí být následně měřitelné na předem stanovených parametrech.

Investiční projekty

Zajišťuji financování investičních projektů se zázemím a přímo se podílím na jejich řízení. Motivuji své obchodní partnery a tím motivuji zároveň i sebe. Realizuji projekty, jejichž výsledkem je produkt, za který se mohu postavit.

+420 608 104 826

aktuální obrat firem s mojí přímou účastí / Filip Schneider